Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

SRHR stöd till landsbygdsbefolkningen i Mexiko

Enligt WHO är 3 av 4 aborter i Sydamerika osäkra. I den folktäta Oaxaca regionen i Mexiko legaliserades abort 2019. Dock saknar regionens invånare fortfarande kunskap om den nya lagen och vilka valmöjligheter de har. De abortkliniker som nu inrättas finns uteslutande i de stora städerna och utbudet av information, vård och stöd på landsbygden är i princip obefintligt. Forskning visar att kvinnor som saknar tillförlitlig och korrekt information om säkra aborter i högre utsträckning väljer osäkra aborttekniker som riskerar deras hälsa.

I detta projekt vill lpas bidra till att flickor och kvinnor i Oaxaca regionen får sina rättigheter tillgodosedda och att fler väljer säkra aborter framför farliga alternativ.

Projektet stöttas med 2 600 000 kr

 


Detta kommer att hända i projektet

Genomlysa och uppdatera material om abort genom att ta hänsyn till Oaxaca kvinnors behov av korrekt och lättförståelig information på spanska. Kapacitetsstärka lokala organisationer genom skräddarsydd utbildning, mentorskap och kontinuerligt stöd så att de har kunskap och verktyg att kunna informera, bemöta och hjälpa kvinnor lokalt.


Därför fick projektet stöd

Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för de med begränsade resurser.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2022

För mer info: https://www.ipas.org/