Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka kvinnliga entreprenörer i Indonesien genom teknologi

I Indonesien är det endast hälften av kvinnorna som deltar på arbetsmarknaden. De kvinnor som arbetar gör det ofta som egenföretagare och i den informella sektorn. I stora drag är kvinnor ofta ekonomiskt beroende av män vilket gör att de saknar makt och är i riskzonen för våld, utnyttjande och fattigdom.

Cherie Blair Foundation for Women kommer att lansera en mobilapplikation som ger småskaliga kvinnliga entreprenörer tillgång till träning och utbildning, som de kan ta del av när de har tid och möjlighet. Förutom information om till exempel finansiering ger appen också möjlighet till att hitta och få kontakt med andra entreprenörer. Målet med projektet är att kvinnorna som använder appen ska öka sina inkomster och nätverk.


Detta ska hända i projektet

Lansering av applikation för att nå 10 000 användare, samt lokala events och workshops med kvinnliga entreprenörer.


Därför fick projektet stöd

Projektet stärker kvinnors möjligheter till egen inkomst, någonting som inte bara är positivt för kvinnorna själva utan också för deras familjer och för samhället i stort.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i augusti 2019

För mer info: http://www.cherieblairfoundation.org/