Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stepping forward – konstnärlig skolning för syriska flyktingungdomar i Libanon

Ungefär en och en halv miljon syriska flyktingar befinner sig i Libanon. Livssituationen pressas allt hårdare, då omvärldens stöd inte ökat i samma omfattning som antalet syrier som flytt. Allt fler ställer in sig på att behöva stanna i Libanon under en längre tid, samtidigt som fientligheten mot dem ökar. Det finns begränsat med psykologiskt och socialt stöd i flyktingområdena och de flesta arbetstillfällen är enbart öppna för libaneser. Inom kultursektorn är det däremot möjligt för flyktingar att arbeta, och det är en sektor som växer. Action for Hope kommer i detta projekt att verka för att utbilda unga syriska flyktingar inom teater, musik och film för att de ska kunna verka professionellt inom området.

Genom konsten kan berättelser lyftas som på sikt kan bidra till ett bättre klimat mellan libaneser och syrier. Inom ramen för projektet kommer studenterna att producera föreställningar, konserter och filmer, som en bredare libanesisk allmänhet kommer att ta del av.


Vad ska hända i projektet

Utbildning inom teater, musik och filmproduktion för syriska ungdomar i Libanon, samt produktion av teateruppsättning, konserter och kortfilmer.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att stärka självkänslan och livsglädjen hos syriska flyktingungdomar. Det ökar också möjligheter till arbete, och en förbättrad ekonomisk situation.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i september 2019