Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Systems Change Partnerships

Ungefär 90% av världens ungdomar bor i låg och medelinkomstländer. Ofta är dessa ungdomars välmående och mentala hälsa inte prioriterat. I till exempel Sydafrika är det bara en på tio som får det stöd de behöver och många av de som inte får hjälp hoppar av skolan eller blir arbetslösa. Det finns forskning som visar på att hälften av alla psykiska sjukdomar har sin början i tonåren och detta kan leda till livsval som förvärrar ungdomarnas livssituation. Det är därför viktigt att sätta in resurser i ett tidigt skede.

The Isiqalo Foundation Trust (även känd som Waves for Change) vill med detta projekt kombinera idrottsaktiviteter med psykosociala och traumamedvetna moment som ökar ungdomarnas välmående och deras mentala hälsa i två områden i Kapstaden.

Projektet stöttas med 3 280 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet är uppdelat i två faser:

  • Fas 1 genomgår ledare och tränare ett tolvmånaders utbildningsprogram. Programmet inleds med en veckolång utbildning där organisationerna utformat ett pilotprojekt som går i linje med projektets metodik. Presentation av utfall och lärdomar för lokala vårdgivare och myndighetsrepresentanter i slutet av piloten.
  • Fas 2 får organisationerna fortsatt stöd i form av digital utbildningsplattform och tilldelas en mentor.

Varför fick projektet stöd?

Genom att förbättra tillgången till vårdgivare och i ett så tidigt skede som möjligt stötta ungdomars välmående och psykiska hälsa så sänker man tröskeln för att de ska hamna snett.


Projektets tidsstatus

65%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://waves-for-change.org/