Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Tackla klimatbrott

Fluorkolväten, som även kallas HFC, är gaser som används i luftkonditioneringar och kylar. Livslängden för den här typen av gas är kort, men påverkan kan vara enorm. En sorts fluorkolväte har till exempel en klimatpåverkan som är 3 700 gånger större än koldioxid. På grund av höga priser i EU och okunskap om att det finns en lagstiftning har en illegal handel vuxit fram.

I det här projektet vill Environmental Investigation Agency, EIA, kartlägga handeln med HFC i Europa och se till att medlemsstaterna lever upp till de regleringar som finns och bidra till att användningen av de här gaserna sänkas ytterligare med nästan 80 procent till år 2030. EIA har arbetat framgångsrikt för att motverka illegal handel av HFC i 25 år och har goda kontakter med myndigheter i medlemsstaterna.

Projektet stöttas med 3 000 000 kronor.

 


Detta kommer att hända i projektet

EIA genomför undersökningar för att dokumentera brott och en offentlig rapport tas fram. Organisationen arbetar riktat mot en del av staterna för att informera om problemen och minska smuggling.


Därför fick projektet stöd

EIA har stor erfarenhet av frågan och har under åren utformat väl beprövade metoder, projektet bidrar till en mer hållbar värld.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i juli 2021

För mer info: https://eia-international.org/