Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

The Food Systems Newsroom

Jordbruks- och livsmedelsindustrin är en drivande faktor bakom klimatförändringar och drabbar de fattiga och marginaliserade delarna i samhället i oproportionerligt hög grad. Idag står industrin för omkring en tredjedel av alla växthusutsläpp i Europa. En systemförändring krävs och här kan journalistiken spela en viktig roll för att belysa det nuvarande livsmedelssystemets brister samt de hinder som står i vägen för den nödvändiga transformationen.

Stichting Lighthouse Reports vill med detta projekt bidra till en ökad förståelse för hur det globala livsmedelssystemet är avgörande för en hållbar framtid för människor, djur och natur.

Projektet stöttas med 2 730 000 kr.


Vad händer i projektet?

Etablering av en nyhetsredaktion om livsmedelssystem där utredningar genomförs i Europa med särskilt fokus på Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien och Rumänien/Polen. Teamet arbetar med 3 nyhetsspår:

  • – Belysa livsmedelssystemet där man granskar de aktörer som gör oskälig vinst på bristen på livsmedel samt hur stora livsmedelsaktörer undviker att betala skatt genom att gömma pengar i skatteparadis.
  • – Lyfta goda exempel på bönder och sammanslutningar som gör motstånd mot jordbruks- och livsmedelsindustrin samt utmaningar de står inför med alternativa jordbrukslösningar.
  • – Identifiera alternativ till det rådande systemet tex proteinsubstitut som kan bidra till mer hållbarhet och rättvisa.

Varför fick projektet stöd?

Trots att en överväldigande majoritet av europeiska medborgare är måna om att utsläppen av växthusgaser behöver sänkas så sker inga övergripande förändringar av det nuvarande livsmedelssystemet. För att hållbara livsmedelssystem ska bli en verklighet så krävs ökad kännedom om vilka brister livsmedelssystemet har och vilka strukturella förändringar som behöver genomföras.


Projektets tidsstatus

85%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i oktober 2024

För mer info: https://www.lighthousereports.com/