Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Unga ledare utbildas för att skydda Amazonas regnskog

Amazonas regnskog är ett av världens mest artrika ekosystem. Den binder stora mängder kol, vilket dämpar klimatförändringen. Där bor också flera ursprungsbefolkningar. Skövlingen av skogen för att ge plats åt bl.a. olje- och mineralutvinning, bidrar inte bara till förlorad biologisk mångfald och stora effekter för klimatet, utan även sämre levnadsvillkor för ursprungsbefolkningarna som är beroende av naturen. I detta projekt verkar Stichting Hivos för att stärka unga ledare från ursprungsbefolkningar som lever i Amazonas.

Utvalda ledare kommer att gå ett specialutformat utbildningsprogram som ger bland annat kunskaper om rättigheter och naturresurser. Inom ramen för denna utbildning tar deltagarna själva fram en plan för hur deras samhällen kan arbeta för att skydda regnskogen.


Vad ska hända i projektet

Utbildning, utbyten och nätverk för unga ledare från ursprungsbefolkningar i Amazonas.


Därför fick projektet stöd

Att skydda och bevara Amazonas regnskog är viktigt för en bred allmänhet. Genom att stärka unga ledare i Amazonas bidrar man till detta.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i juni 2020