Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Utveckla idrott som verktyg för social förändring

Idrott har en stor potential för att skapa social förändring och verka för en hållbar utveckling. Beyond Sport verkar för att sammanföra, stötta och ge råd till olika aktörer kring hur idrott kan användas för att skapa samhällsförändringar. I detta projekt kommer de att fördjupa sitt arbete med fyra ideella aktörer runt om i världen inom områdena hälsa, jämlikhet, fred och innovation, och ge dem stöd för att nå fler och skapa ett större avtryck. Bland annat kommer organisationerna att få strategiskt och kommunikativt stöd, samt ingångar till nätverk.


Detta ska hända i projektet

Kapacitetsstärkning av organisationer som arbetar med idrott för social förändring, samt att genom kommunikationsinsatser uppmärksamma hur idrotten kan verka för att uppnå de globala målen.


Därför fick projektet stöd

För att de globala målen ska kunna uppnås behöver fler aktörer involvera sig i utmaningarna. Att utveckla hur idrotten kan göra detta är positivt och högst angeläget.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i oktober 2019

För mer info: http://www.beyondsport.org