Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vård och stödinsatser för flickor och kvinnor i flyktingläger i Bangladesh

Sedan hösten 2017 har hundratusentals människor från minoritetsgruppen rohingyas flytt från Burma till Bangladesh, någonting som orsakat den snabbast växande humanitära krisen i världen. I flyktinglägret Cox’s Bazar är det 64% kvinnor, många av dem gravida eller ammande. UNFPA har uppmärksammat att många utsatts försexuellt våld både innan och efter att de har kommit till lägret. I detta projekt kommer Svenska FN-förbundet tillsamman med UNFPA att verka för att tillgodose flickors och kvinnors rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa, samt ge stöd och vård till flickor och kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld.


Vad kommer att hända i projektet

Stöd och mentorskap till lokala barnmorskor, skapa tillgång till akut förlossningsvård dygnet runt, utbildning av anställda på kvinnocenteroch hjälpinsatser till flickor och kvinnor som utsatts för sexuellt eller annat könsrelaterat våld.


Därför fick projektet stöd

Att agera i en av de mest akuta pågående kriserna i världen, och minska det mänskliga lidandet är av stor angelägenhet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i december 2018

För mer info: https://fn.se/