Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier och bedömningsgrunder

Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att ansöka om stöd. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av projektet och er organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till vilka andra projekt vi redan stödjer och hur er projektidé eventuellt kan komplettera dem och andra projekt inom utlysningen.    

Ansökningar inom utlysningen bedöms särskilt utifrån följande:

  • Kapacitet och tidigare erfarenhet: den sökande organisationens kapacitet att genomföra projektet, tidigare erfarenhet av liknande arbete/projekt och vad som utmärker organisationen som särskilt lämpad att genomföra projektet.
  • Relevans: aktualitet och angelägenhet för den fråga som projektet vill adressera, samt projektets relevans i förhållande till den valda tematiken.  
  • Tillvägagångssätt: den sökande organisationens användande av antingen nyskapande eller tidigare beprövade tillvägagångssätt, och dess potential att leda till önskade utfall och resultat.
  • Utfall och resultat: de utfall och resultat projektet förväntas leda till och hur de kan bidra till en positiv utveckling eller förändring av det tematiska område/de utmaningar som projektet tar sig an. (Exakta utfall och resultat behöver inte vara helt färdigformulerade, men ni behöver kunna presentera en bild om vad ni förväntar er kunna uppnå och vad projektet ska bidra med. Ni behöver också kunna göra en uppskattning av antal personer inom tilltänkta målgrupper som förväntas nås.)

Här kan ni läsa mer om Postkodstiftelsens generella kriterier och bedömningsgrunder.

Ansökan är stängt.