26/2 2018

Projekt med fokus på valdeltagande

Postkodstiftelsen stöttar organisationerna Sveriges Kvinnolobby och Al Kompis i två projekt som båda har fokus på ökat valdeltagande. Sveriges Kvinnolobby kommer att göra en rad insatser för att bidra till höjt valdeltagande, samt skapa en grund för fortsatt samhällsengagemang och politisk organisering bland utrikesfödda kvinnor. Al Kompis kommer att verka för att öka valdeltagandet bland arabisktalande i Sverige, samt att öka förståelsen för det demokratiska systemet generellt, och det svenska valsystemet specifikt.