Photo Credit: Rocco Fazzari

06/3 2018

ICIJ tar emot George Polk pris!

Ett stort grattis till The International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) för det prestigefulla George Polk priset om avslöjanden kring storskalig skatteflykt och pengatvätt i Paradisdokumenten!

Poskodstiftelsen stöttar ICIJ i deras arbete att skapa en digital plattform för grävande journalister över hela världen för att underlätta samarbetet och höja kvaliteten på den undersökande journalistiken i Sverige och övriga världen.
”Sanningen är idag viktigare än någonsin, i en värld präglad av hög komplexitet ökad globalisering. Den undersökande journalistiken har en viktig roll i att visa på maktmissbruk och strukturella orättvisor”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Photo: Rocco Fazzari