Foto: Abraham Engelmark

11/10 2018

Internationella flickadagen: Från nycirkus till #porrfribarndom

Idag är det internationella flickadagen!
Vi på Postkodstiftelsen vill därför passa på att berätta om några fantastiska projekt som vi stöttar som på olika sätt verkar för att göra samhället till en bättre plats för flickor.
Girls Not Brides är en paraplyorganisation med syftet att avskaffa barnäktenskap. Under året som har gått har de med stöd av oss kunnat arbeta i Mocambique och Burkina Faso.
FC Rosengård verkar för att utbilda fler kvinnliga fotbollsledare i Sydafrika och Sverige – vilket i förlängningen leder till att fler flickor kan spela fotboll. PotatoPotato Scenkonst startar i höst upp ”Ridare av tusen äventyr”, där de kommer att undersöka flickors platstagande i det offentliga rummet, vilket kommer att resultera i en teaterföreställning. Frågan om samtycke har aktualiserats det senaste året, inte minst genom #metoo. Karavan kommer att med nycirkus som verktyg, verka för att barn i låg- och mellanstadieåldern får kunskap om gränssättning och samtycke.

Sist men inte minst, är vi också oerhört stolta över att kunna stötta #porrfribarndom i deras arbete med att öka medvetenheten hos föräldrar om barns digitala närvaro samt dess hälsokonsekvenser.