Therése Jarland och Denise Madsen, Maskrosbarns grundare.

13/5 2019

Intervju med Maskrosbarn

En av de organisationer som just nu driver projekt med stöd av oss är Maskrosbarn. Vi träffade Denise Madsen, en av grundarna, och pratade om engagemang!”Man kan förändra någons liv”

Maskrosbarns grundare Denise Madsen och Therése Jarland träffades första dagen på gymnasiet. Det var startskottet för barnrättsorganisationen, som på olika sätt verkar för att skapa bättre livsvillkor för barn och unga som lever med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

”Jag och Therése började på en skola där vi inte kände några andra och fick kontakt redan första dagen”, berättar Denise Madsen. ”Therése berättade nästan direkt för mig om sin familj, att hennes mamma var bipolär och alkoholist. Det var stort för mig eftersom jag har liknande problem i min familj.”
Therése och Denise kom att bli ett stort stöd för varandra under gymnasieåren, och när de skulle göra projektarbete i slutet på gymnasiet bestämde de sig för att starta en stödgrupp.

”Att vi träffat varandra hade varit en stor hjälp för oss, och vi ville ge andra en chans att också få en Therése eller Denise”, säger Denise Madsen.

Men till den allra första stödgruppen kom inte en enda person.

”Vi förstod först ingenting eftersom vi visste att det fanns en halv miljon barn i Sverige som har en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Men när vi började analysera det kom vi fram till att det var för att många inte ville identifiera sig med det. Själva hade vi ju faktiskt inte berättat det för någon annan innan vi träffade varandra.”

De började istället i en annan ände, att föreläsa i skolklasser och för professionella som möter barn och unga. Det visade sig vara helt rätt. Så kom Maskrosbarn till, som sedan dess bara har vuxit och vuxit. Idag har organisationen 26 anställda och närmare 150 ideella. Förutom att ge direkt stöd till målgruppen i till exempel olika former av stödprogram, läger, ungdomsgård och stöd på internet driver man påverkansarbete för att på ett strukturellt plan föra fram ungdomarnas åsikter och behov.

”Alla som jobbar i stöd hos oss är själva maskrosbarn”, berättar Denise Madsen och understryker att de är noga med att den som engagerar sig ska ha bearbetat sina egna erfarenheter.

De som engagerar sig gör det antingen för att de önskar att någonting sånt här skulle funnits när de växte upp, eller att de haft en person som varit avgörande för dem och har sett hur viktigt det har varit.

Vilka är dina egna drivkrafter?
” Det ger mig mycket att träffa ungdomar som berättar hur de har det. Det är viktigt att de ska få sina rättigheter tillgodosedda och vi vuxna har ansvar att förmedla allt det till barn och unga. Det går att göra ganska mycket med ganska lite! Bara att få komma till en plats där alla andra har familjer med samma problematik gör massor. Jag får se utvecklingen ungdomarna går igenom i våra stödprogram och det är en enorm drivkraft!” säger Denise Madsen och tillägger:

”Bara genom att vara en bra vuxen person kan man faktiskt förändra någons liv.”

 

Med stöd av Postkodstiftelsen driver Maskrosbarn projektet Skolkurage, som handlar om att skolpersonal tidigt ska kunna upptäcka, bemöta och stödja elever som lever i en utsatt hemmiljö.

Här kan du läsa mer om projektet.

 

På bilden: Therése Jarland (tv) och Denise Madsen(th)