01/7 2019

Vad händer hos Birdlife?

Vi har intervjuat Mia Ericsson från Birdlife om vad som är på gång.

Jag vill visa att alla arter är unika på sitt eget vis”
Birdlife är Sveriges största ideella förening för fågelintresserade. Mia Ericsson är projektledare för projektet ”Afrika tur- och retur” som Birdlife driver med stöd av oss på Postkodstiftelsen.

Genom fåglarnas fantastiska liv vill vi sprida kunskap och väcka intresse kring fåglar och vår vackra men ömtåliga natur. Många fågelarter minskar idag i antal av en rad olika anledningar och därför driver vi flera projekt som handlar om fågelskydd och naturvård”, berättar Mia.

Ni driver ett projekt som handlar om att nå ut med information om silltruten och skräntärnan – berätta, varför är just dessa arter så viktiga?

”Det är ett naturvårdsprojekt som övergripande gynnar Östersjön. Silltrut och skräntärna lever bland annat i och kring Östersjön och det är här som de får sina ungar under sommaren. När hösten kommer gör båda arterna en imponerande långresa till områden vid Röda Havet eller söder om Sahara i Afrika. Man har sett att båda arterna under en längre period minskat i antal och är därför rödlistade. Därför är vi intresserade av att veta varför de minskar i antal och hur deras flyttvägar ser ut.”

Både silltruten och skräntärnan är paraplyarter, vilket betyder att de har breda krav på miljön som de lever i.
”Det fiffiga är att om paraplyarter värnas så bevaras även flera andra arter ”på köpet”.  I förlängningen kan alltså bevarandet av silltrut och skräntärna bidra till att fler arter skyddas och projektet kan ge oss indikationer på Östersjöns hälsotillstånd”, förklarar Mia.

Just nu är Mia och de andra på Birdlife i full gång med planeringen av Silltrutens dag, som kommer att äga rum på Skansen i Stockholm den 10 augusti. Valet av plats är inte en slump – silltruten är nämligen väldigt vanlig i Stockholm och häckar till exempel på taken i innerstan.

”Många betraktar nog dessa fåglar som ”en störande vit fågel” som låter högt, bajsar på gatorna och kanske försöker sno din mat på en uteservering – men i själva verket är den ju jättesmart som klurat ut alternativa platser att bo och hitta mat på!  På Silltrutens dag vill vi att allmänheten ska lära känna silltruten. Det är nog inte många i Stockholm som vet att deras närmsta granne kan vara en silltrut, och att den tar en imponerande och spännande långresa till och från Afrika varje år!”, säger Mia.

Vilka är dina egna drivkrafter till att arbeta med dessa frågor?

”Jag är biolog och har alltid intresserat mig för naturskyddsfrågor. Vi är inne i en tidsperiod där många djur- och växtarter har utrotats eller riskerar utrotning. Framförallt beror detta på människans framfart. Det tragiska är att om en art helt dör ut finns det ingen möjlighet att få den tillbaka, den är borta för alltid, och den biologiska mångfalden minskar. Därför brinner jag för att vi ska värna om vår natur och skydda alla djur- och växtarter och jag vill visa att alla arter är unika på sitt eget vis! Det känns väldigt meningsfullt att få driva ett projekt som fokuserar på att bevara två extra skyddsvärda arter, vilket i förläggningen gör att vi kan bibehålla vår biologiska mångfald.”