18/3 2020

Inga ändringar i ansökningsprocessen

Covid-19 sprider sig världen över och skapar nya utmaningar och nya förutsättningar som vi alla måste förhålla och anpassa oss till.

Vi på Postkodstiftelsen tar samhällsansvar och gör nödvändiga justeringar av verksamheten men många delar i vårt arbete förblir opåverkad. Vi fortsätter att ta emot ansökningar löpande med förhoppningen att kunna lämna ett första besked inom 4-6 veckor som vanligt. Vi ser fram emot att läsa alla projektidéer som kommer in även om det nu sker i en annan miljö än på vårt kontor!