14/5 2020

Intervju med Föreningen storasyster

Under rådande omständigheter ökar även utsattheten. Vi har därför intervjuat Amanda Fischer, chattsamordnare och kurator på Föreningen Storasyster för att berätta mer om arbetet som de gör.

Vad gör Föreningen Storasyster?
”Storasyster är en ideell organisation som vänder sig till personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete strävar vi ständigt för att nå vår vision; ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Vår stödjande verksamhet består dels av en professionell samtalsmottagning i Stockholm, dels av stöd online som bemannas av våra drygt 140 volontärer. Våra volontärer har särskild kompetens för att ge stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. Över chatt eller mejl är de där som lyssnande medmänniskor för våra stödsökande.

Vi erbjuder även föreläsningar kring sexuellt våld för att bidra till kunskapsspridning och opinionsbildning. Vi vill öka medvetenheten och minska tabun kring ämnet samt ser också att det är en viktig förebyggande insats.”

Ni jobbar med en extrem utsatt grupp, hur ser utsattheten ut under pandemin?
”Vi vet att vår målgrupp riskerar ökad utsatthet till följd av den isolering som pandemin kräver. När tillgång till skola, jobb och annan sysselsättning begränsas finns risk att våldsutsattheten ökar för de som bor tillsammans med sina förövare. En annan konsekvens av isolering kan vara ökad känsla av ensamhet, oro och nedstämdhet – något vi också ser.

Det är många kvinno-, tjej-, trans- och ungdomsjourer som larmar om ökad utsatthet för våld under denna tid och flera vittnar om ökat tryck hos sina jourer. Vi ser dock också att det för vissa kan bli svårare att söka stöd på grund av ökad kontroll i och med isoleringen. Här tror vi att möjligheten att söka stöd online blir extra viktig och därför har vi sett till att öka tillgängligheten till vår chatt med utökade öppettider.”

Hur påverkar Covid-19 ert arbete?
”Som de flesta verksamheter försöker vi arbeta hemifrån så gott det går för att minska sociala kontakter. Utöver det arbetar vi på som vanligt. Vi ser att det är extra viktigt att vi finns och når ut till vår målgrupp just nu och gör allt för att det ska vara möjligt trots rådande situation kopplat till Covid-19.”

Slutligen, vilka är dina drivkrafter?
”Den största drivkraften för mig i mitt arbete är hur viktigt jag ser att stöd är för personer som utsatts för sexuellt våld. Min övertygelse är att det går att må bra efter erfarenhet av att ha utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och ingen ska behöva gå ensam igenom den processen,”

Läs mer om projektet här.