Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vad vill vi med ”Social förändring genom idrott”?

Idrotten förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. I Sverige är idrottsrörelsen landets största folkrörelse och globalt är idrott en viktig del av många samhällen. Idrott kan engagera och inspirera personer och en stark idrottsrörelse som är inkluderande, jämlik och jämställd kan bidra till positiv social förändring. Samtidigt kan idrotten skapa en unik plattform där samhällets mest angelägna utmaningar som till exempel folkhälsa, segregation, klimatförändring, ojämställdhet och ojämlikhet kan adresseras.

Sedan 2015 har Postkodstiftelsen finansierat projekt i skärningspunkten mellan idrott och samhällsförändring. Dessa projekt adresserar en rad olika samhällsutmaningar, från att öka social inkludering till att utbilda barn och unga om sina rättigheter.


Vad är ’social förändring genom idrott’?

Vi definierar social förändring genom idrott som det medvetna användandet av idrott och fysisk aktivitet för att åstadkomma positiv social förändring för individer och samhällen.

Kraften i idrott är anmärkningsvärd. Den har förmågan att föra samman människor med olika bakgrund såsom kultur, språk, könstillhörighet och samhällsklass. Idrottens universella dragningskraft gör den till ett unikt verktyg för att nå socialt isolerade eller svåråtkomliga grupper.

Idrott främjar social samhörighet genom att ge individer möjligheten att vara en del av något större. Den uppmuntrar engagemang över generationer, främjar teamwork och bygger relationer. Idrott spelar en betydande roll i att skapa en positiv gemenskap för många världen runt.

Dessutom erbjuder idrott en plattform för personlig utveckling. Den ger alla människor möjligheter till att uppnå och förbättra sin kompetens, vilket i sin tur stärker deras självförtroende och framtidstro.

Idrott kan också vara ett kraftfullt verktyg för att utmana skadliga stereotyper i samhället. Den kan utmana negativa samhälleliga förväntningar och kulturella traditioner som påtvingas på olika grupper i samhället samt hjälper till att bekämpa stigma som personer med funktionsvariation står inför.

Deltagande i ett ’social förändring genom idrott’-projekt kan ha positiva effekter på både mental och fysisk hälsa. Deltagare upplever ofta ökade konditionsnivåer, förbättrad rörlighet och förbättrat mentalt välbefinnande. För individer som har upplevt trauma kan den repetitiva naturen hos vissa sporter ge stabilitet och stödja deras återhämtning när den levereras på ett medvetet sätt i en säker miljö.


Den globala sektorn för social förändring genom idrott har vuxit under de senaste 20 åren och allt fler organisationer använder idrott för att uppnå hållbar utveckling och bidra till de globala målen. I Sverige är sektorn ny men växande, och Postkodstiftelsen har varit en viktig katalysator för sektorn hittills. För att ta nästa kliv så krävs ytterligare investeringar, men det behövs framför allt en samlande kraft och ett gemensamt forum där idrottens roll i det svenska samhället kan diskuteras, formuleras och framföras, och där organisationer kan utbyta idéer och kunskap. Postkodstiftelsen har därför initierat en koalition för ”Social förändring genom idrott” och samlar ett nätverk av över 50 medverkande organisationer.

Genom vårt arbete vill vi: