Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.


  • Vi är inte en ideell förening eller stiftelse men projektet görs ideellt. Får vi söka?

Nej, för att söka projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen behöver man vara en ideell förening eller en allmännyttig stiftelse, då vi enbart kan ge stöd till dessa organisationsformer.

I och med att de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär det att vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen. Denna begränsar bland annat vilka organisationsformer vi kan ge projektstöd till.


  • Vi är en nystartad förening. Kan vi söka stöd?

Inom Inte bara idrott, tar vi emot ansökningar från organisationer som har ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år tillbaka och som har haft ett bokslut.


  • Hur stort stöd kan vi söka?

Inom Inte bara idrott kan ni ansöka om stöd på 500 000 – 900 000 kr. För projekt som önskar söka högre belopp hänvisar vi till vår ordinarie process här.  För projekt som är önskar söka lägre belopp hänvisar vi i stället till Grannskapsinitiativet.


  • Hur långt kan ett projekt vara?

Våra projektstöd är alltid tidsbegränsade och pengarna öronmärks för specifika aktiviteter under projektperioden. Projekt inom Inte bara idrott kan vara som längst 12 månader och tidigast starta den 1 februari 2023. För projekt som är längre hänvisar vi till vår ordinarie ansökningsprocess här. Kortare projekt kan eventuellt passa in inom Grannskapsinitiativet. Läs mer här.


  • Vilken typ av projekt kan man söka stöd för?

Inom denna satsning vill vi att projektet ska innehålla aktiviteter som använder idrott för att angripa en angelägen samhällsutmaning. I er ansökan vill vi därför att ni utförligt redogör för vilka aktiviteter ni ska genomföra inom projektet och att ni tydliggör idrottens roll i projektet. Projektet kan även innehålla aktiviteter som innebär att er organisation stärker er förmåga och er kapacitet att agera långsiktigt.

Inom denna satsning kommer vi inte att bevilja stöd till projekt som huvudsakligen består av renoveringskostnader, byggnationskostnader eller materialinköp. Projekt som exempelvis uteslutande eller till stor del utgörs av att anlägga konstgräsplaner, inköp av matchtröjor eller resekostnader till och från matcher kommer att få avslag.


  • Har ni några krav kring medfinansiering?

Nej, Postkodstiftelsen stöttar i regel projekt både som helfinansiär och delfinansiär. Projektet kan medfinansieras av andra givare, men projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan finansiering än Postkodstiftelsens stöd.


  • Vi vill skicka in en ansökan. Har ni några tips?

Ja, vi rekommenderar alla att noggrant förbereda sin ansökan. Här hittar ni en lista med tips inför er ansökan, alla frågor som ställs i ansökningsformuläret och instruktioner som förhoppnings underlättar för er hur ni ska svara på frågorna.


  • När får man besked om stöd?

Det möjligt att ansöka om detta stöd till och med 21 augusti. Efter detta datum kommer vi att påbörja urvalet och bedömningen av samtliga inkomna ansökning. Vi hoppas att kunna ge besked senast i slutet av september.


  • Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttan menas bland annat att projektet angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.


  • Hittade du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna på info(a)postkodstiftelsen.se.