Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimat och biologisk mångfald

Utvecklingen vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. Samtidigt som den nuvarande situationen är nedslående så är det möjligt att vända dessa negativa trender. Utsläppsminskningar måste till samtidigt som anpassningsförmågan och motståndskraften mot klimatförändringar måste stärkas. Större havs- och landområden måste omfattas av skydd samtidigt som insatserna för att återskapa natur måste öka. Såväl klimat som biologisk mångfald får alltmer medial uppmärksamhet, nya initiativ skapas, engagemanget ökar och frågorna är högre på den politiska agendan idag jämfört med tidigare.

Postkodstiftelsen har prioriterat klimat och biologisk mångfald i flera år och kommer att fortsätta göra det även under 2023. Efter flera års förseningar att anta ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald finns det nu äntligen på plats. Det är ett steg i rätt riktning och inger hopp om att kraftfulla åtgärder kan komma att implementeras. Samtidigt som det förekommer en del svaga formuleringar. Vi är angelägna om att bidra till uppfyllandet av målsättningarna i ”naturens Parisavtal”, samtidigt som vi vill fortsätta ge stöd till projekt som minskar utsläppen och ökar anpassningsförmågan till klimatförändringarna. Vi tar gärna emot spännande ansökningar som relaterar till klimat och biologisk mångfald både i Sverige och internationellt. Utöver det breda tematiska området klimat och biologisk mångfald har vi under 2023 ett särskilt intresse för kustnära ekosystem i och med dess betydelse både för klimatet och för den biologiska mångfalden.

Som del av Postkodstiftelsens strategi för miljöområdet så välkomnar vi under året ansökningar från svenska miljöorganisationer för att ge dem bättre förutsättningar att driva opinion, påverkansarbete och skala upp sitt arbete. Vi är även intresserade av att ge stöd till andra delar av civilsamhället som inte anses vara traditionella miljöorganisationer, men som genom ett projekt vill få nya målgrupper att engagera sig inom klimat och biologisk mångfald.