Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

Vi lever i en tid med ett flertal både nationella och globala kriser, som alla måste bemötas parallellt. I dessa tider, behöver vi det kreativa utrymmet mer än någonsin, och kulturens kapacitet att vidga perspektiven och skapa förutsättningar för möten, samtal och erfarenhetsutbyten mellan människor. Under 2024 fortsätter Postkodstiftelsen prioritera kultur och arbetar vidare efter den fleråriga strategi vi tagit fram för våra satsningar inom kulturområdet. Stiftelsen stödjer en mångfald av konst- och kulturprojekt och välkomnar alla bra idéer inom området, men för att våra stöd ska göra mesta möjliga skillnad lägger vi ett extra fokus på tre särskilt prioriterade områden.


Ett fritt och öppet kulturliv
Auktoritära regimer förstår kulturens kraft och påverkan på människor, annars skulle konstnärer inte censureras, hotas och fängslas. Rekordmånga pågående krig och konflikter, liksom en ökad polarisering och en demokratisk tillbakagång, har lett till att den konstnärliga friheten nu hotas på allt fler håll i världen, även i Europa. Postkodstiftelsen vill verka för ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare i Europa och världen. Vi tror också att förståelsen för innebörden och vikten av konstnärlig frihet – som en viktig del av yttrandefriheten och som en grundläggande mänsklig rättighet – behöver stärkas. Inte minst i Sverige. Och det behöver finnas utrymme för en mångfald av kulturella uttryck.En jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet
Tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare är ojämnt fördelade mellan olika grupper och i olika delar av Sverige. 2023 släppte Myndigheten för kulturanalys en rapport som visar att det finns stora skillnader i kulturdeltagandet, kopplade till bland andra demografiska, socioekonomiska och geografiska faktorer. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt, livskraftigt och varaktigt kulturliv för alla över hela landet. Detta innefattar såväl satsningar som syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen som att berika det lokala kulturlivet. Vi vill möjliggöra för konstnärer och kulturskapare att kunna verka utanför städerna, samt för människor med olika bakgrund och tillhörighet att kunna delta i, och själva aktivt bidra till kulturlivet.


Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga
Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – kan utmaningar i vår samtid och existentiella frågor om en osäker framtid bemötas. Och nya idéer kan födas. Vi vill stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av sektoröverskridande samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända. 2023 lanserade vi en särskild utlysning efter projekt inom detta område, riktad mot svenska organisationer. Här kan du läsa mer om utlysningen. Och här hittar du mer information om de projekt som beviljades stöd. Även om utlysningen nu är stängd, är vi fortsatt intresserade av ansökningar inom området.


Har du en idé inom detta område? Klicka här för att söka stöd.