14/3 2024

15 miljoner kronor till kultursatsning

Postkodstiftelsen beviljar 15 260 000 kronor till totalt sju organisationer inom utlysningen: Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga.

Vi befinner oss i en tid av ett flertal komplexa kriser som inte bara behöver hanteras samtidigt, utan också kräver mod och nya sätt att förhålla sig till invanda föreställningar och tankebanor. Konsten och kulturen har en unik förmåga att utforska och utmana etablerade normer, bilder och berättelser av hur samhället ska se ut och fungera. Något vi behöver för att kunna utveckla nya förhållningssätt och lösningar för människans, samhällets och naturens utmaningar. Under 2023 lanserade Postkodstiftelsen en särskild utlysning efter projekt som främjar människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga.


Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:

Läs mer om projekten inom Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga här.