Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Social förändring genom idrott

I Sverige och runt om i världen finns det en växande rörelse av organisationer som arbetar i skärningspunkten mellan idrott och social förändring. Dessa organisationer arbetar med några av samhällets mest angelägna utmaningar och är pionjärer när det gäller nya sätt att skapa positiv samhällsförändring för alla. Postkodstiftelsen har under ett antal år gett stöd till organisationer som ligger i framkant av denna rörelse och kommer under 2024 att fortsätta stödja enskilda organisationer, men även rörelsen i stort.


Under 2024 vill vi fortsätta arbetet med att stärka sektorn genom att stötta relevanta organisationer inom Sverige som använder idrott för att angripa angelägna samhällsproblem som t.ex. psykisk och fysisk ohälsa, våld bland unga, bristande integration. Här kan du inspireras genom att läsa mer om projekten som får stöd av oss inom social förändring genom idrott.

Internationellt vill vi fortsätta vårt arbete med att stötta organisationer som genom idrott tar sig an samhällsutmaningar runt om i världen. Idrott kan vara ett kraftfullt verktyg för människors hälsa och välbefinnande. Det kan stärka gemenskap, bygga broar mellan samhällen och ge en meningsfull fritid för människor som behövt fly från sina hem.


Har du en idé inom detta område? Klicka här för att söka stöd.