Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Små musslor med stort värde

Mänskliga aktiviteter har förvandlat Östersjön till ett av världens mest övergödda hav. I dagsläget beräknas 97 % av havet vara övergött, vilket påverkat artsammanställning, med algblomningar och utbredda syrefattiga döda zoner som följd. Havbaserade åtgärder såsom musselodlingar har potential att minska övergödning och påskynda Östersjöns återhämtning. Musslor tar upp näringsämnen från plankton, och när de sedan skördas återförs näringen från hav till land.

Ecopelag AB grundades med målsättningen att utveckla storskalig musselodling i Östersjön för att återta och återcirkulera den näring som skapar Östersjöns övergödningsproblematik.

Genom Postkodstiftelsens projektstöd vill Ecopelag AB nu utveckla premiumprodukter till hund och katt i form av näringstillskott, belöningsbitar och hälsosamma snacks av frystorkad mussla. Detta kommer utgöra Ecopelags allra första produkt på marknaden och för första gången länka samman hela värdekedjan, från musselodlare, processindustri och vidare hela vägen till kund med hjälp av ledande e-handelsentreprenörer.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning ”Entreprenörskap för en bättre värld” som syftar till att bidra till samhällsförändring på ett nytänkande och entreprenöriellt sätt.

Projektstöd: 900 000 kronor


Vad händer i projektet?

Inom projektet tar organisationen fram de första stegen mot marknaden för sällskapsdjursfoder, och lägga grunden för ekonomiskt och ekologiskt hållbart företagande som ger en positiv inverkan på Östersjöns hårt drabbade miljö. Detta ska ske genom att:

  • förädla råvaran
  • ta fram en produkt för hund och katt i form av näringstillskott, belöningsbitar och hälsosamma snacks av frystorkad mussla.

Varför fick projektet stöd?

Att minska övergödningen i Östersjön är av avgörande vikt för ett livskraftigt hav med stor biologisk mångfald. Genom att skapaförutsättningar för hållbar musselodling, bidrar projektet till ett ökat upptag av näringsämnen, minskad övergödning och ett mer livskraftigt Östersjön.


Projektets tidsstatus

55%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i oktober 2024

För mer info: https://ecopelag.se/