Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Nu lyfter vi

Vår matproduktion är en av de största drivkrafterna bakom negativ miljöförändring. Cirka 25 % av utsläppen av växthusgaser kommer från jordbruket och 80 % av förlusten av biologisk mångfald orsakas av jordbruket. En lösning till denna problematik är att använda regenerativt jordbruk där metoder tas i bruk som lagrar in mer kol i jordbruksmark samtidigt som biologisk mångfald och jordhälsa stärks.

Kolinlagring AB vill, med detta projekt, öka investeringarna i kolinlagrande jordbruksmetoder och därmed bidra till en omställning av svensk livsmedelsproduktion för att motverka klimatförändringar och främja biologisk mångfald.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning ”Entreprenörskap för en bättre värld” som syftar till att bidra till samhällsförändring på ett nytänkande och entreprenöriellt sätt.

Projektstöd: 900 000 kronor


Vad händer i projektet?

  • – Skala upp affärsmodellen genom en större försäljningsinsats riktad mot investerare och därmed ska mängden areal kopplad till kolkrediter öka,
  • Framtagning av nytt material tas fram som förklarar verksamheten i syfte att etablera fler partnerskap,
  • Vidare ska den digitala plattformen stärkas upp med en satellitbaserad mätmetod och bli mer lättanvänd för att minska den administrativa bördan för samtliga användare.

Varför fick projektet stöd?

Att ställa om svenskt jordbruk är angeläget. Genom att möjliggöra för fler jordbrukare och företag att medverka i omställningen bidrar projektet till mindre koldioxid i atmosfären, ökad jordhälsa och ett mer resilient och hållbart matsystem.


Projektets tidsstatus

94%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i maj 2024

För mer info: https://svenskkolinlagring.se/