Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Rörelsemätning i skolan

I vårt digitaliserade samhälle har fritiden blivit mer stillasittande för barn och unga. Enligt den senaste Pep-rapporten 2023 lever endast 3% av barn och unga hälsosamt och 2 av 10 når WHO:s rörelsemål. Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan och det är därför viktigt med rörelse under skoldagen och att skolan bidrar till att en betydande del av WHO:s rörelsemål uppnås. Dessutom visar forskning tydligt att hälsa inte är jämlik. Hur fysiskt aktivt ett barn är beror på var man är född och uppvuxen, föräldrarnas bakgrund och om man är pojke eller flicka. Därför är skolan en viktig plattform för att nå ut till alla barn oavsett bakgrund, kön och socioekonomisk status.

SCRIIN vill, med detta projekt, bidra till att öka rörelsen under skoldagen och skapa förutsättningar för skolor att jobba systematiskt med fysisk aktivitet.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning ”Entreprenörskap för en bättre värld” som syftar till att bidra till samhällsförändring på ett nytänkande och entreprenöriellt sätt.  

Projektstöd: 740 000 kr.


Vad händer i projektet?

Inom projektet kommer skolor få möjlighet att använda rörelsemätare för att få insikt om elevers rörelse under skoldagen och verktyg för att peppa eleverna att nå WHO:s rörelsemål.

– Projektet kommer inledas med att grundskolor rekryteras baserat på ett antal urvalskriterier.

– Efter mätningen görs en individuell plan för varje skola utifrån förutsättningar, behov och önskemål.

– Uppföljningen omfattas också av att skolorna får verktyg och stöd att skapa handlingsplaner kring rörelse under skoldagen.

– Under hela projektet kommer workshops och inspirationsföreläsningar att genomföras där skolorna som är med i programmet bjuds in.

 


Varför fick projektet stöd?

SCRIIN vill bidra med innovativa lösningar till det växande samhällsproblemet att barn och unga rör sig för lite. Fysisk aktivitet är viktigt både för vår fysiska och psykiska hälsa. Genom att öka rörelsen bland barn och unga bidrar projektet till förbättrad fysisk och psykisk hälsa för målgruppen.


Projektets tidsstatus

91%

Projektet startade i juni 2023 och avslutas i juni 2024

För mer info: https://www.scriin.se/