19/3 2019

Fokusområden för 2019

Vi på Postkodstiftelsen har valt tre fokusområden som vi vill satsa extra mycket på under det kommande året.
Det första är demokrati och yttrandefrihet, som var ett fokusområde även under förra året. Det finns en negativ utveckling globalt med minskad demokrati och begränsningar i yttrandefriheten. Vi ser det därför som ett oerhört angeläget område att fortsätta att jobba med, såväl internationellt som i Sverige!

Läget för den biologiska mångfalden är allvarligt och mycket angeläget att jobba med, någonting som bland annat är tydligt i WWF’s rapport Living Planet, som släpptes i höstas. Vi ser därför fram emot att jobba med organisationer i såväl Sverige som internationellt inom området skyddade ekosystem och biologisk mångfald.

Vi vill också undersöka vilka projekt som vi skulle kunna stötta och hur vi kan bidra inom området hållbar energi och motverka klimatförändringarna – ett oerhört aktuellt område med tanke på bland annat FN’s nyligen släppta rapport om global uppvärmning.

Som tidigare har vi en öppen ansökningsprocess och välkomnar därför även fortsättningsvis också idéer utanför dessa fokusområden.