Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vad vill vi med vårt arbete inom kulturområdet?

Fritt skapande och kreativt utrymme för att formulera och uttrycka sina tankar och känslor, är mänskliga rättigheter och viktiga fundament i sunda och välfungerande demokratier. Genom konsten och kulturen kan vi människor få hjälp att tolka, skapa mening och omformulera vår verklighet. Kulturen skapar förutsättningar för möten och samtal mellan människor, där olika erfarenheter och perspektiv kan delas. Och med kreativitet, konstnärligt utforskande samt ifrågasättande av invanda föreställningar, kan nya tankar och idéer födas.  

Kulturen spelar en viktig roll i samhället och för samhällsutvecklingen, men under pandemin har flera redan existerande utmaningar och behov inom kultursektorns, förstärkts ytterligare. Vi har identifierat ett antal av dessa som vi särskilt vill arbeta för att bemöta. Vi tror dessutom att konsten och kulturen är avgörande för att möjliggöra en positiv och hållbar utveckling. Vi vill därför främja fantasin, skapandet och förmågan att föreställa sig andra verkligheter, och möjliggöra för konsten och kulturen att utforska, undersöka, experimentera och utmana etablerade bilder och berättelser av hur vårt samhälle ska se ut. Våra kultursatsningar utgår från visionen om ett fritt, livskraftigt, och utforskande kulturliv för alla över hela landet, och vi kommer särskilt arbeta för:
   

Postkodlotteriets Stiftelse stödjer en mångfald av konst- och kulturprojekt och välkomnar alla bra idéer och ansökningar från kulturaktörer som driver sin verksamhet genom en ideell förening eller allmännyttig stiftelse. Men för att våra stöd ska göra mesta möjliga skillnad har vi också identifierat de prioriterade områden, som nämns ovan, inom vilka vi kommer att lägga särskilt fokus under de kommande åren.