Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vad vill vi inom kulturområdet?

Postkodstiftelsen har identifierat ett flertal utmaningar och möjligheter inom kultursektorn som har förstärkts ytterligare under pandemin. Till exempel är tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare inte jämlikt fördelad.


Postkodstiftelsen därför arbetar utifrån visionen om ett fritt, livskraftigt, och utforskande kulturliv för alla över hela landet. Vi tror att det är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling.  

Fritt skapande och kreativt utrymme för att formulera och uttrycka sina tankar och känslor, är mänskliga rättigheter och viktiga fundament i sunda och välfungerande demokratier. Genom konsten och kulturen kan vi människor få hjälp att tolka, skapa mening och omformulera vår verklighet. Kulturen skapar förutsättningar för möten och samtal mellan människor, där olika erfarenheter och perspektiv kan delas. Och med kreativitet, konstnärligt utforskande samt ifrågasättande av invanda föreställningar, kan nya tankar och idéer födas.  
 
Postkodstiftelsen stödjer en mångfald av konst- och kulturprojekt och välkomnar alla bra idéer och ansökningar från kulturaktörer som driver sin verksamhet genom en ideell förening eller allmännyttig stiftelse. För att våra stöd ska göra mesta möjliga skillnad har vi också identifierat ett antal prioriterade områden där vi kommer att lägga särskilt fokus under de kommande åren.