Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Våra områden

Postkodstiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar.  

FN:s globala mål för hållbar utveckling fungerar som en ram för vårt arbete. Vi vill genom de projekt vi stöttar bidra till uppfyllandet av dessa. Vi arbetar brett och stöttar projekt som till exempel vill förändra normer genom konst och kultur, arbeta för barns rättigheter, åstadkomma social förändring med idrott som verktyg, rädda vår miljö och den biologiska mångfalden, skydda och stärka yttrandefriheten, hitta nya former för samhällsengagemang för att bibehålla och stärka demokratiska processer, verka för minskad ojämlikhet och lika tillgång till utbildning och hälsa för alla. Och mycket mer! Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld.

Varje år väljer vi samhällsutmaningar som vi jobbar mer aktivt med, dock fortsätter vi att ha en öppen ansökningsprocess och välkomnar därför idéer utanför dessa prioriteringar.

Läs mer om våra prioriteringar för 2021 nedan.

Tidigare gavs stöd till projekt inom kulturområdet från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och projekt inom idrottsområdet från Postkodlotteriets Idrottsstiftelse men sedan mars 2017 stöttas projekt inom kultur och idrott av Postkodstiftelsen.