Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Digitalt samhörighet och kamratstöd för unga drabbade av typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn och unga i Sverige. Totalt lever ca 50 000 personer, varav 8 000 barn, med sjukdomen vilket gör Sverige, tillsammans med Finland, värst drabbat i världen. Orsaken till typ 1-diabetes är en gåta och sjukdomen blir allt vanligare. Varje år insjuknar ca 900 barn i Sverige och lika många vuxna. Ingen botas, utan sjukdomen kräver livslång och ständig behandling. Trots sjukdomens allvar och omfattning råder brist på stöd vilket försvårar livet för drabbade. Psykisk ohälsa är tre gånger vanligare hos unga med typ 1-diabetes jämfört med friska barn. Hälso- och sjukvård och personer med typ 1- diabetes anser själva att det saknas psykosocialt stöd. Peer support (kamratstöd) är en metod som visat sig vara ett populärt och effektivt komplement till hälso- och sjukvård.

I detta projekt vill Barndiabetesfondens Riksförening att ge barn och unga med typ 1-diabetes stöd att bättre förstå och leva med sin sjukdom genom ett engagerande kamratstöd.

Projektet stöttas med 1 610 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Inom projektet kommer en digital plattform och ett nätverk att skapas. På denna plattform kommer unga drabbade av typ 1-diabetes att sammanlänkas med varandra. Volontärer som delar samma erfarenhet av sjukdomen kommer att rekryteras, utbildas och handledas för att kunna agera som ”kamrater” och mentorer, så kallade kamratstödjare.

Projektet kommer även omfattas av utåtriktade aktiviteter för att sprida information om nätverket och möjligheten att få tillgång till stöd.


Varför fick projektet stöd?

Idag finns det en utbredd psykisk ohälsa bland barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Genom dialog, förståelse och ökad kunskap skapas förutsättningar för drabbade barn och ungdomar att förbättra sitt välbefinnande. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling och projektet bidrar till detta.


Projektets tidsstatus

95%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i juni 2024

För mer info: https://www.barndiabetesfonden.se/