Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bekämpa tjuvjakt och bevara biologisk mångfald i Kongos nationalpark

Odzala nationalpark i Kongo är belägen i världens näst största regnskog. Parken är känd för sin mångfald av djur och växter, men parken och djuren som lever där existerar under stort hot av människans utbredning. I detta projekt arbetar African Parks Network för att bekämpa tjuvjakt och bevara den biologiska mångfalden genom att förbättra förvaltningen av nationalparken.

Dels kommer man att anställa fler parkvakter och utöka möjligheten att bevaka området via flyg. För att säkerställa ett långsiktigt skydd av parken, är det också avgörande att lokalbefolkningen involveras och förstår värdet av en fungerande park.

 


Vad ska hända i projektet

Anställa och utbilda fler parkvakter, kartlägga vilda djurs förstörelse av lokalbefolkningens odlingar och finna lösningar på detta samt mentorskap av kongolesiska studenter som får lära sig mer om naturvårdsarbete.


Därför fick projektet stöd

Genom att bekämpa tjuvjakt och förbättra förvaltningen av Odzala nationalpark bidrar African Parks Network till att bevara den biologiska mångfalden.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i juni 2018