Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bekämpa tjuvjakt och illegal handel i Moçambique

Omfattande tjuvjakt och illegal handel med djurprodukter är ett fortsatt hot mot utrotningshotade djur. Kriminella nätverk baserade i Moçambique spelar en avgörande roll i att upprätthålla tjuvjakten, och den illegala handeln med elefanter och noshörningar i Great Limpopo som sammanfogar flera nationalparker i Moçambique, Sydafrika och Zimbabwe. Brottsbekämpande myndigheter saknar tillräcklig kompetens för att effektivt kunna bekämpa de kriminella nätverk som ägnar sig åt tjuvjakt och illegal handel.

Stichting Wildlife Justice Commission vill med detta projekt stärka kompetensen hos brottsbekämpande myndigheter så att de effektivt kan bekämpa tjuvjakt och illegal handel och därigenom skapa förutsättningar för att kriminella nätverk ska kunna ställas inför rätta.

Projektet stöttas med 2 980 000 sek,


Vad händer i projektet?

Projektet består av två övergripande delar:

  • – En skräddarsydd intensivutbildning och mentorstöd för brottsbekämpningspersonal som jobbar mot tjuvjakt och illegal handel i Mozambique
  • – En långsiktig plan för implementering och fortsatt kompetensutveckling inom hela rättsväsendet har tagits fram och förankrats

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till bevarandet av de utrotningshotade djuren därmed även bidrar till bevarandet av biologisk mångfald som är helt avgörande för att säkra en hållbar utveckling.


Projektets tidsstatus

64%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://wildlifejustice.org/