Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Defending rights & securing accountability in Iraq

I Irak har kriget med ISIS under åren 2014–2017 lett till tusentals döda och miljoner (interna) flyktingar. Många minoritetsgrupper och MR förespråkare i Irak drabbades särskilt hårt av bl.a. avrättning, bortförande, sexuellt våld och förstörelse av egendom. Konflikten aktualiserade även historiska motsättningar mellan olika grupper. Sedan konflikten avslutas har försöken att adressera den skada konflikten gjort bland landets olika grupperingar varit allt för få. Ojämlik tillgång till rättvisa och upprättelse har bidragit till försvagat förtroende för staten och ökade spänningar mellan olika grupper.

I detta projekt vill Ceasefire Centre for Civilian Rights skydda civilas mänskliga rättigheter och säkra ansvarsutkrävande för kränkningar i Irak genom att dokumentera kränkningarna och hjälpa personer söka ersättning för dem samt verka för att stärka lagar och regler kring mänskliga rättigheter.

Projektet stöttas med 2 430 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Stärka möjligheten för civilsamhället att dokumentera kränkningar på ett säkert sätt,
  • – Öka antalet korrekta ansökningar för ekonomisk kompensation i det nationella program för ersättning som nu startats av den irakiska staten,
  • – Ge information och stöd till irakiska ledamöter och beslutsfattare så att de kan ta fram ny reglering och lagstiftning som ökar skyddet för mänskliga rättigheter inklusive skydd av civila och yttrandefrihet.

Vad händer i projektet?

Projektet bidrar till ett ökat ansvarsutkrävande för kränkningar som begåtts under kriget med ISIS i Irak samt ökat skydd för mänskliga rättigheter.


Projektets tidsstatus

26%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.ceasefire.org/