Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Din röst räknas!

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Trajosko Drom bidra till att höja kapacitet och kunskap hos den romska gruppen om deras möjligheter att vara med och utforma framtidens samhälle och om deras demokratiska rättigheter inklusive att rösta i valet.

Projektet stöttas med 375 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Genomförandet av workshop kring demokratiska processer, påverkansvägar och källkritik,
  • – Öppna träffar med representanter från de olika partierna,
  • – Samling och spridning av information inför valet för att underlätta för målgruppen till att rösta,
  • – Uppföljning om valresultat med deltagarna.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i november 2022

För mer info: http://www.trajoskodrom.se/