Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vem bryr sig?

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Stiftelsen Global Village skapa möjligheter till inflytande och inkludering, samt en känsla av delaktighet genom att unga i Järvaområdet aktivt får delta i och påverka beslutsprocesser som rör deras liv och samhället i stort.

Projektet stöttas med 500 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Rekrytering av demokratiambassadörer
  • – Coachning av ambassadörerna genom kunskapshöjande aktiviteter om till exempel demokratiprocesser, retorik, skrivande mm.
  • – Genomförande av öppna samtal med politiker innan och under Järvaveckan

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i juni 2022

För mer info: https://theglobalvillage.se/vem-bryr-sig/