Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En starkare röst

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Förbundet Sverige Dövblinda (FSDB) utbilda de instanser som utgör stödstrukturen för dövblinda, så att de kan verka med ökat engagemang och kunskap för dövblindas inkludering i samhället.

Projektet stöttas med 498 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Utbildning inom styrelseutveckling för FSDB 12 regionala föreningar. Utbildningen innefattar även påverkansarbete,
  • – Träffar med FSDBs regionala föreningar för att ge dem stöd och höja dövblindteamens kunskap kring god rehabilitering med fokus på digitala lösningar.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i december 2022

För mer info: http://www.fsdb.org/