Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

.mov – film för förändring

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Folkets Husby genom film som metod stärka unga vuxna i Järva att berätta sina historier och stärka deras möjligheter till påverkan genom deras engagemang för film.

Projektet stöttas med 500 000 kr och är en del av satsningen – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Unga mellan 18-30 år i Järva får utbildningar inom film,
  • – Breddar sina nätverk inom filmbranschen,
  • – Skapa sina egna filmer med stöd från professionella filmare.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023

För mer info: https://folketshusby.se/