Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

#eftermetoo – samtalsgrupper för män

Under hösten 2017 var #metoo på allas läppar. Sverige rankas som ett av de mest jämställda länderna i världen, men vittnesmålen från mängder av kvinnor pekade på patriarkala strukturer och ett utbrett våld mot kvinnor. Organisationen MÄN märkte att det också väckte ett intresse för att öka mäns ansvarstagande för jämställdhet och mot våld och startade upp samtalsgrupper om normer och jämställdhet.

I detta projekt kommer de att verka för att engagera fler män i samtalsgrupper i städer över hela landet, samt att utveckla samtalsguider. Inom ramen för projektet genomförs även samtalsgrupper med särskilt fokus på föräldraskap. För att nå ut till de män som inte självmant söker sig till samtalsgrupper kommer ett uppsökande arbete att göras.

 


Detta kommer att hända i projektet

Utbildningar för samtalsledare, samtalsgrupper för män, samt rörligt kampanjmaterial.


Därför fick projektet stöd

Genom att prata om normer och strukturer som kan leda till våld, synliggörs problem och möjligheter för förändring skapas.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i november 2019

För mer info: http://mfj.se