Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En stärkt miljörörelse för ökat skydd av boreala och tempererade skogar

Trots betydelsen av boreala och tempererade skogar är kunskapen om dem hos både miljörörelsen och internationella institutioner låg. Skogarna kan spela en stor roll i ett scenario där vi lyckas hålla temperaturökningen inom 1,5 grader enligt Parisavtalet.

I detta projekt vill AirClim verka för ökat skydd av boreala och tempererade skogar genom att koordinera och mobilisera miljörörelsen att bedriva påverkansarbete gentemot FN och EU.

Projektet stöttas med 3 800 000 kronor


Vad händer i projektet?

Projektet består av tre delar:

  • – Den första delen består i att ta fram ny forskning samt sammanställa, förenkla och tillgängliggöra redan existerande forskning på området.
    – I den andra delen etableras en global arbetsgrupp av forskare, miljöorganisationer för att att använda underlagen för att fylla kunskapsluckor som finns hos miljörörelsen samt möjliggöra nätverkande och koordinering. Miljörörelsen utbildas i klimatkonventionen.
    – AirClim och samarbetspartner bedriver påverkansarbete gentemot EU och FN genom möten, remissinskick, seminarium och event.

Varför fick projektet stöd?

De boreala och tempererade skogarna i Europa, Nordamerika, Kaukasus och Centralasien spelar en avgörande roll som kolsänkor för att bevara den biologiska mångfalden -därför är det viktigt att skydda och restaurera dessa. Den boreala skogen har fått bristande uppmärksamhet jämfört med de tropiska skogarna och samordningen mellan aktörer som arbetar med skogs- och klimatfrågor behöver förbättras. Projektet för samman de olika organisationerna och skapar bättre förutsättningar för ett bättre genomslag. Projektet är en del av vår satsning inom svenska skogar och ekosystem.


Projektets tidsstatus

66%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://www.airclim.se/