Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Flickasakråd

Trots en problembild i att flickor i Sverige har en särskilt utsatt situation så ges inte flickor den särskilda prioritering som behövs för att deras rättigheter ska tillgodoses. I detta projekt verkar paraplyorganisationen Flickaplattformen för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation och genomföra påverkansarbete.

Projektet stöttas med 1 698 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för medlemsorganisationer, upprättande av Flickasakrådet, studie av policydokument samt evenemang på Flickadagen.


Därför fick projektet stöd

Detta projekt bidrar till att stärka flickors rättigheter och möjligheter, någonting som är nödvändigt för att nå de globala målen och en hållbar utveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i juli 2021

För mer info: http://www.flickaplattformen.se