Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Photo: Maria Uhr

Lika förutsättningar för digitalt lärande

Tillgång till det digitala språket är en demokratifråga. Det är en förutsättning för att kunna ta del av samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala tjänster. Inte minst påverkar den ens ställning på den framtida arbetsmarknaden. Idag har inte alla barn samma förutsättningar för att kunna lära sig det digitala språket. Till exempel är det fler killar än tjejer som lär sig programmering idag, och även var man råkar gå i skola och vad man har tillgång till för teknik hemma spelar in. I detta projekt verkar Kodcentrum för att alla barn, oavsett bakgrund, ska erbjudas ett pedagogiskt och kreativt sätt att lära sig programmering och digitalt skapande.


Vad ska hända i projektet

Start av nya kodstugor, utbildning och erfarenhetsutbyte för volontärer, utveckling av Kodcentrums pedagogiska material Kodboken samt samverkan med nya aktörer för att säkra långsiktigheten i verksamheten.


Därför fick projektet stöd

Genom att ge alla barn lika förutsättningar för att lära sig programmering och digitalt skapande, bidrar projektet till att motverka att vissa grupper hamnar i ett digitalt utanförskap.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: https://www.kodcentrum.se