Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad jämställdhet genom att förändra diskriminerande lagar

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld (enligt WHO). I vissa regioner finns lagar och regler som underbygger kvinnors utsatta situation. Det kan till exempel handla om lagar som ger den som begått ett sexuellt övergrepp rätt att slippa straff om den gifter sig med offret. I detta projekt kommer Equality Now verka för att öka jämställdheten och minska förekomsten av diskriminerande lagar i Mellanöstern, Nordafrika och forna Sovjetunionen, genom bland annat kapacitetsstärkande insatser för lokala och nationella kvinnoorganisationer.


Vad ska hända i projektet

Kapacitetsstärkning och nätverk för kvinnoorganisationer i MENA-regionen och fd Sovjetunionen.


Därför fick projektet stöd

Våld mot kvinnor drabbar individer och samhället i stort. Genom att förändra lagar och sociala normer kan man verka för att skapa jämställdhet och fredlig utveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2018

För mer info: https://www.equalitynow.org