Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Prata med barn och unga om klimatet

Omfattande och långsiktiga politiska klimatbeslut förutsätter en stark opinion och ett brett stöd från människor i alla samhällsklasser. Föräldrar utgör en stor och brokig väljargrupp men med en gemensam önskan om att vilja skapa ett gott liv och en ljus framtid för sina barn. Detta skapar goda förutsättningar för att föräldragruppen ska kunna bli en stor och stark röst i klimatomställningen om tillräckligt många engagerar sig.

Undersökningar från bland annat Ungdomsbarometern och Bris visar också att många unga i Sverige lever med en stark oro över klimatet och framtiden, och att ett stort antal av dem har svårt att prata om sin oro. För att minska deras oro och främja egenmakt och hoppfullhet, krävs att vuxna både agerar för att lösa klimatkrisen och pratar med barn och unga om frågor och oro som kan uppstå.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 1 300 000 kr.


Vad händer i projektet?

Postkodstiftelsen vill i detta projekt, tillsammans med Våra barns klimat, arbeta för att engagera fler föräldrar i klimatfrågan samt stärka deras förmåga att stötta barn och unga i att hantera oro över klimatet.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att
verka för en bättre miljö”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2021 och avslutades i juni 2023

För mer info: https://varabarnsklimat.se