Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Rätt Kurva

Rätt Kurva är ett brottsförebyggande metod där det bygger på samverkan mellan polismyndigheten och socialtjänsten. Målet är att minska nyrekryteringen av barn mellan 8–15 år till de kriminella gängen och öppna dörrar som leder bort från kriminalitet. Rätt Kurva har ett tillvägagångssätt som inte man bara fångar upp barnen som är i riskzon, utan även inkluderar och omfattar deras familjer. Det nya arbetssättet involverar näringsliv och civilsamhälle på ett sätt som skapar större delaktighet och samverkan mellan flera aktörer i samhället.

Socialtjänsten är de som har nära kontakt med barnen och deras familjer och identifierar de specifika behoven som finns. I detta projekt arbetar Beredskapslyftet Ideell Förening för att vara den samordnade kraften mellan socialtjänsten, civilsamhället och näringslivet, i de fall socialtjänsten inte kan möta behoven som finns. Dessa behov är unika för varje familj men kan handla om läxhjälp eller en anställning för någon familjemedlem.

Projektet stöttas med 525 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Projektet genomförs i tre kommuner: Göteborg, Linköping och Södertälje,
  • – Avstämningsmöten med socialtjänsten i alla tre kommuner varannan vecka för att plocka upp behoven som kommunerna inte kan möta,
  • – Ständig kontakt med organisationer inom civilsamhället och näringslivet som kan omfamna deltagarna i Rätt Kurva,
  • – Effektivisera arbetssätt och rutiner inom Beredskapslyftet för att ta emot behov från Socialtjänsten, och koordinera civilsamhället och näringslivet.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till en positiv samhällsförändring för alla genom att motverka den negativa trenden av skjutningar och rekryteringar av minderåriga till kriminella nätverk.


Projektets tidsstatus

39%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.beredskapslyftet.se/