Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skolkurage

För barn som lever i utsatta hemsituationer, är skolan en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Skolan är en plats där barn som far illa kan upptäckas och identifieras av vuxna som arbetar i skolan. Som det ser ut idag så har många lärare och övrig skolpersonal generellt sett bristfällig kunskap om barn i utsatta hemsituationer, vilket gör att de i flera fal inte har verktygen att upptäcka de här barnen. Då det rör sig om en fjärdedel av alla barn i Sverige och de dessutom i högre utsträckning än andra barn går ut från grundskolan utan att ha gymnasiebehörighet är det viktigt att hitta lösningar på.

I detta projekt verkar organisationen Maskrosbarn för att ta fram material, metoder och kampanjer för att skolpersonal tidigt ska kunna upptäcka, bemöta och stödja elever i denna riskgrupp. Projektet involverar såväl ungdomar i målgruppen, som skolpersonal. Projektet utgår från modellen servicedesign, som handlar om att sätta brukarnas behov i centrum vid utvecklingsprocesser av nya tjänster.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Enkätstudie med målgruppen, testpiloter med lärare, framtagande av utbildningspaket, opinionsbildning, med mera.


Därför fick projektet stöd

Genom att ge skolvärlden kunskap och verktyg att uppmärksamma och stötta barn och unga i utsatta hemmiljöer, ser vi att Maskrosbarn kommer minska risken för psykisk ohälsa och utanförskap samt möjliggöra bättre förutsättningar för barnen att gå ut grundskolan med behörighet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2019

För mer info: http://www.maskrosbarn.org/