Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydd och stöd till ukrainska flyktingar

Sedan kriget i Ukraina startade har mer än 8 miljoner människor lämnat landet och konflikten visar inga tecken på att minska. De flesta flyktingar befinner sig i regionen där Moldavien, Ungern och Bulgarien har tagit emot mellan 80 000 och 90 000 flyktingar var, varav många är barn. Moldavien är därmed det land i Europa som har tagit emot flest flyktingar från Ukraina per capita. Dessa länder saknar erfarenhet av att ta emot så många flyktingar, samtidigt som de brottas med egna utmaningar såsom fattigdom och social ojämlikhet. Bristen på resurser kan även skapa konflikter mellan flyktingar och ländernas invånare. Den bristande kapaciteten i dessa länder, i kombination med de utmaningar som flyktingarna behöver hantera i form av eventuell posttraumatiska stress, en utmanande integrationsprocess och fortsatt höga stressnivåer, gör att risken för övergrepp och exploatering ökar, speciellt för kvinnor och barn.

I detta projekt vill International Rescue Committee (IRC) ge skydd och utbildning till kvinnor och barn som flytt kriget i Ukraina till Moldavien, Ungern och Bulgarien.

Projektet stöttas med 7 650 000 kronor.


Varför händer i projektet?

I de tre länderna kommer totalt 12 center att etableras för att skapa trygga platser för kvinnor, flickor och barn som ger skydd från alla former av våld och förbättrar det mentala och psykosociala välmåendet samt ger barn och unga tillgång till ett inkluderande lärande.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidra till att motverka friktion mellan flyktingar och lokalbefolkningen, och därmed bidra till ett demokratiskt, fredligt och jämlikt Europa, i linje med Postkodstiftelsens prioriteringar för 2022.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://se.rescue.org/