Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka oberoende media

Inflytelserika och välbärgade personer så som maktfullkomliga politiker, oligarker och yrkeskriminella skaffar sig kontroller över media genom att köpa upp tidningar, tevekanaler och andra bolag för att på så sätt öka sitt inflytande och öka sin makt. I en nyligen utförd undersökning framkom att av 531 mediabolag i elva länder i Central- och Östeuropa ägdes 27 procent av politiker och tio procent styrdes av personer inom den kriminella världen. Det kommer att krävas motaktioner för att kunna säkra fri press och i förlängningen möjligheten till öppna demokratiska samhällen. Den fria och oberoende pressen är en viktig hörnpelare i vår demokrati genom att bland annat säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Media Development Investment Fund (MDIF) värna om den fria pressens självständighet och mångfald i Europa genom att optimera effekten av Pluralis, en fond för att främja hotad oberoende press och media.

Projektet stöttas med 3 750 000 sek.


Vad händer i projektet?

Pluralis är en fond som ger oberoende och icke öronmärkt stöd till fri press och media i centrala, östra och sydöstra Europa. Fonden bidrar även med kunskap i hur man kan driva press och media ekonomiskt hållbart i en förändrad mediavärld. Målgrupp för fonden är mediabolag som riskerar att bli uppköpta och utnyttjade av exempelvis auktoritära regeringar och deras allierade.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i april 2023

För mer info: https://www.mdif.org/