Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

The Europa Fund for Documentary Journalism

De senaste åren har vi sett minskade anslag för fri journalistik i hela Europa. I det alltmer auktoritära Ungern har styrande partimakt över i stort sett all media. Men även i länder som vi ser som öppna demokratier ser vi en markant nedskärning och tydlig kontroll över medierna. Detta i en tid då vi spenderar allt mer tid online där fake news och propaganda enkelt sprids. Närmare en tredjedel av Europas unga befolkning har inget förtroende alls för media som en källa till information. För vem ska man lita på i dagens brus? Goda initiativ finns runt om i Europa för att stödja den fria journalismen men dessa inkluderar i nuläget inte oberoende dokumentärer. En bra dokumentär har ett sätt att få människor nära en sakfråga, få oss att känna och lära mer på djupet, de engagerar och har möjlighet att skapa förändring.

I detta projekt vill Doc Society bygga grunden för en ny europeisk fond och därigenom bidra till att stärka och säkerställa oberoende dokumentärjournalistik.

Projektet stöttas med 4 600 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Bygga struktur för fonden och skapa nätverk och kanaler för olika typer av givare


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att stärka den europeiska oberoende dokumentärfilmen som är en grundpelare inom den fria journalistiken.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i juni 2022

För mer info: https://docsociety.org