Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Justitia

The Future of Free Speech

Genom internet och sociala medier har många tidigare marginaliserade grupper fått möjligheter att få tillgång till information och göra sina röster hörda. En stor baksida med de sociala mediaplatformarnas öppenhet är den ökade spridningen av hatpropaganda, extremism och desinformation. Det läggs alltmer pengar på innehållsmoderering och tekniska lösningar för att begränsa dessa negativa sidor. Detta leder dock till godtyckliga bedömningar och algoritmstyrd censurering som lätt slår fel och det ger de affärsdrivande företag en enorm makt över det offentliga samtalet.

Justitia vill med detta projekt arbeta för att bevara och stärka yttrandefriheten genom att öka förståelsen om hur den successivt begränsas i även demokratiska länder, utveckla metoder som utan restriktiv lagstiftning kan bemöta hat, extremism och desinformation på internet.

Projektet stöttas med 2 320 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet bygger vidare på Justitias tidigare arbete.

  • – En kartläggning över lagar som inskränker yttrandefriheten tas fram, sammanställs i en rapport och en digital interaktiv karta som innehåller analyser av lagstiftningens negativa konsekvenser samt rekommendationer för lösningar.
  • – Ett avsnitt vigs för att beskriva utvecklingen i Skandinavien. Analys av innehållsmodereringen på utvalda sidor. I samarbete med forskare och civilsamhällesaktörer tas icke restriktiva metoder fram. En referensgrupp sätts ihop med experter och en avslutande konferens arrangeras.

Varför fick projektet stöd?

Yttrandefrihet är en grundförutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle. Att värna om och förstå vikten av yttrandefrihet när hat och desinformation infekterar samtalet i sociala medier är därför angeläget i Sverige samt resten av världen. Projektet bidrar till att yttrandefrihet främjas.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2023 och avslutades i december 2023

För mer info: https://futurefreespeech.com/