Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Temautlysning: Psykisk hälsa genom livet

God psykisk hälsa är oerhört viktigt. Det är en förutsättning bland annat för att känna meningsfullhet och att kunna växa som individ. Psykisk ohälsa är utbrett i livets alla skeenden och är en av vår tids största folksjukdomar. Symptom som ängslan och oro ökar bland unga. Bland äldre finns det faktorer som en förändrad identitet i samband med åldrandet, och försvagade sociala nätverk som påverkar. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den eller de som mår dåligt – det angår oss alla.


Kriterier och bedömningsgrunder

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser som är registrerade i Sverige har möjlighet att ansöka om stöd inom ramen för temautlysningen Psykisk hälsa genom livet. Vi ser gärna projekt från hela landet och prioriterar särskilt projekt som riktar sig till barn, unga eller äldre.